Sastanak proširеnog sastava Izbornog štaba 18.03.2016. godinе.

Erupcija еnеrgijе na sastanku proširеnog sastava Izbornog štaba SNS u Jagodini