Никола Радосављевић за Дан жена уз даме из Горњег Штипља